fotowoltaika wrocław

   

  Procedura przyłączania mikro instalacji – o jakie formalności trzeba zadbać ?

  Aktualnie obowiązujące przepisy informują o tym, że każdy kto produkuję energię elektryczną zodnawialnych źródeł energii, a w tym paneli fotowoltaicznych, ma szansę podłączenia własnej instalacjido głównej sieci energetycznej, a następnie odsprzedaży nadwyżki energii wytworzonej.

  Formalności, które trzeba załatwić, wcale nie są tak bardzo uciążliwe, więc podpowiadamy, jak tosprawnie zrobić. Wszystko jest zgodne z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku, o energii z odnawialnychźródeł (tekst jednolity Dz. U. 2017.1148 )

  Prosument (PROducent/konSUMENT) – jest to końcowy odbiorca, który dokonuje zakupu energiielektrycznej na podstawie kompleksowej umowy, wytwarza elektryczną energię tylko z odnawialnychźródeł energii w mikroinstalacji, głównie w celu potrzeb własnych, które nie są związane z działalnościągospodarczą regulowaną ustawą z 2 lipca 2004 roku, o swobodzie gospodarczej działalności.

  Co to jest mikroinstalacja?

  To instalacja odnawialnego źródła energii, której łączna moc elektryczna jest nie większa niż 40 kW.Mikroinstalacja przyłączona jest do sieci elektroenergetycznej, gdzie występuje napięcie znamionoweniższe niż 110 kV lub moc osiągalna cieplna w skojarzeniu nie większa niż 120 kW.

  Pojęcie odbiorca końcowy

  Definicja tego pojęcia widnieje w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – prawo energetyczne (tekstjednolity Dz. U. 2017.220 ). W świetle owej ustawy odbiorca końcowy, to odbiorca, który dokonujezakupu energii lub paliw na użytek własny. Z podkreśleniem, że do użytku własnego nie zalicza sięenergii elektrycznej zakupionej w celu wykorzystania na potrzeby dystrybucji, przesyłania lubwytwarzania energii elektrycznej.

  Przyłączenie mikroinstalacji do sieci nie jest płatne. Układ pomiarowo-rozliczeniowy wraz zzabezpieczeniem jest instalowany przez zakład energetyczne na swój koszt.

  Jak rozliczana jest energia wprowadzona do sieci ?

  Od początku lipca 2016 roku obowiązuje system okresowego rozliczania, w zgodności z ustawą oodnawialnych źródłach energii. Określa się to net-meteringiem, który opiera się na opustach do faktur.Prosument zostaje poinformowany przez operatora sieci elektroenergetycznej o danej ilości rozliczonejenergii, w określonym okresie rozliczeniowym, który znajduje się w umowie kompleksowej.

  W przypadku wysłanej nadwyżki wyprodukowanej energii system okresowego rozliczania umożliwia jejodebranie, w czasie 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego. Odbierania nadwyżka nie jest jednakże wstosunku 1:1, tylko zależna od mocy w mikroinstalacji. Dla przykładu w mikroinstalacji o mocy do 10kW, prosument za każdy 1 kWh energii wyprodukowanej i wysłanej do sieci, może odebrać 0,8 kWh.Jeśli mikroinstalacja ma większą moc – od 10 kW do 40 kW, wtedy prosument może uzyskać 0,7 kWh,za każdy 1 kWh energii produkowanej oraz wysłanej do sieci.

  Czy inwestycja w panele fotowoltaiczne się opłaca ?

  Aby ogólnie oszacować czy zakup fotoogniw jest opłacalny, musimy oprzeć się na danych odproducentów, które budowane są na teoretycznych obliczeniach. Wynikiem tych badań jest to, żeinstalacja mająca moc szczytową 5 kWp, składająca się z paneli wymienionych wcześniej, w ciągu rokumoże dostarczyć średnio 4200 kWh energii elektrycznej. Przewidywany roczny uzysk energii w polskichwarunkach określa się na 110-150 kWh, na 1 m2 typowego fotowoltaicznego modułu. Jeśli przyjmie sięoptymistycznie, że cała energia zostanie wykorzystana to efektem jest bardzo zachęcający czas zwrotutejże inwestycji.

  Koszt 1 kWh energii z zakładu energetycznego to około 0,6 zł, płynie z tego wniosek, że dzięki instalacjifotowoltaicznej o mocy 5 kWp, można oszczędzić rocznie 2520 zł. Koszt zakupu instalacji – około 25tysięcy zł zwróci się po 10 latach. Po tym czasie sprzęt zacznie przynosić czysty zysk. Należy zaznaczyć,że jednak sprawność fotoogniw z czasem maleje, lecz producenci informują, że produkty zbudowane zogniw krzemowych polikrystalicznych nawet po 12 latach będą w stanie osiągać minimum 90% mocyznamionowej. Po 25 latach mają nadal działać, z mocą nie spadającą poniżej 80%. Wszystkie daneteoretyczne skłaniają się ku temu, że instalacja fotowoltaiczna to bardzo rozsądna inwestycja.

   

  Pliki do pobrania

  Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

  RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE - DIAGNOZA (kliknij)

   

  Panele fotowoltaiczne i instalacje - ceny

  Sprawdź naszą ofertę zestawów fotowoltaicznych oraz dowiedz się o panelach, jakie stosujemy tutaj:  Oferta i ceny

   

  Panele fotowoltaiczne słoneczne - to się opłaca. Tania energia słoneczna.

  Poznawaj nowości

  Dane i siedziba firmy

  Ekoprofit

  ul. aleja Wiśniowa 55A

  53-110 Wrocław

  NIP 6562179846

  Kontakt

  Marcin Łata

  kom: 533 302 102

  biuro@fotowoltaika-ekoprofit.pl

  Copyright © 2019 KOWAL Kowalczyk Przemysław | Strony www i pozycjonowanie w Google - www.kowal24.pl